Začiatok a koniec hry

Hra Brieždenie 2020 je určená pre 1- až 5-členné tímy a koná sa online.
Začiatok je v sobotu 6. júna o 9:00 a koniec v nedeľu 14. júna o 21:00 CEST.

Princíp hry

Cieľom hry je získať artefakt šifrovačkových bohov: ultimátnu šifrovačkovú pomôcku.

Hru tvorí približne 30 šifier ku ktorým postupne hraním hry získate prístup. Ak chcete vyhrať, budete musieť aspoň časť týchto šifier vyriešiť.

Postup v hre závisí len od vašej šikovnosti, nebudeme ho umelo spomaľovať. Vševedúca víla Amálka by teda vedela celú hru úspešne dohrať v priebehu pár minút. Očakávame (ale samozrejme nezaručujeme), že víťazný tím dokončí hru počas prvého víkendu. Ak teda máte ambície bojovať o pódiové umiestnenia, prispôsobte tomu plánovanie svojho času.

Poradie

Poradie tímov je tvorené podľa nasledujúcich kritérií:

Šifra vyriešená s nápovedou sa počíta za vyriešenú šifru. Preskočená šifra sa za vyriešenú nepočíta. Počet použitých nápovied ani počet zlých pokusov pri riešení šifry nemá vplyv na poradie.

Prihlášky a štartovné

Na účasť v hre je postačujúce si kedykoľvek pred hrou alebo počas nej zaregistrovať tím. Hra je bezplatná.

Šifry

Jadro hry tvoria šifry: úlohy, ktoré v sebe nejakým spôsobom ukrývajú tajničku. (V hre môžete stretnúť aj rôzne synonymá slova "tajnička", napríklad "heslo", "riešenie", "odpoveď" alebo "kód".)

Ak nie je v zadaní šifry explicitne uvedené niečo iné, riešením každej šifry je jedno slovo: slovenské podstatné meno v nominatíve jednotného čísla. Toto podstatné meno môže byť ako všeobecné (“mrkva”, “nožnice”) tak aj vlastné (“Poprad”).

Na zadaní jednotlivých šifier sa môže vyskytovať text písaný kurzívou. Ide len o informatívny alebo upresňujúci text. V texte písanom kurzívou nehľadajte šifru. Tieto pravidlá tiež neobsahujú žiadnu šifru.

Ak nie je z kontextu zjavné niečo iné, používame 26-znakovú anglickú abecedu.

Odovzdávanie riešení

Riešenia odporúčame odovzdávať bez prípadných medzier a diakritiky.

Za nesprávne pokusy nie je žiadna penalizácia. Po piatich nesprávnych pokusoch budeme vyžadovať, aby medzi jednotlivými pokusmi ubehlo aspoň 10 minút. Pri väčšom množstve zlých pokusov môže byť tento interval ešte vyšší. (Zlé pokusy sa počítajú pre každú šifru zvlášť.)

Nápovedy a preskakovanie šifier

Počas hry viete získavať mince, a to nasledovne:

Za mince viete následne nakupovať:

Preskočenie šifry vás posunie ďalej v hre rovnako ako jej vyriešenie (až na to, že za ňu nedostanete bod do výsledkovej listiny). Pri preskočení šifry sa dozviete presné znenie jej tajničky.

Riešenia „bežných“ šifier budú zverejnené niekedy v priebehu prvého víkendu hry. (Samozrejme, kým hra beží, popis autorského riešenia uvidíte len u šifier, ktoré máte vyriešené alebo preskočené.) Iné ako „bežné“ šifry budú mať autorské riešenia zverejnené až po úplnom konci hry.