# Tím Pomôcka Bohovia Šifry Čas Blok (165) Krížovka (144) Športovec (125) Mocninová (151) Syr (166) Dio (138) Výrazy (113) Dlhá (159) Vedecký článok (129) Black box (146) Bludisko (152) Héra (136) Kocka (91) Nekompletná (75) Bukolika (122) Neviem (139) Lietadlá (117) Dionýzos (85) Slabiky (64) Matematika (84) Dve deti (113) Obrázky (114) Schôdza (87) Aténa (90) Sklad (91) Závin (95) Sudoku (85) Zvieratká (95) Callcentrum (88) Poseidón (71) Prometeus (47)
1. Jahodaaa
star
5 24 0d 11:08:51 check check     check check   check check check check check check   check check   check   check check check check check help_outline check check check check check check
2. Mimo a riadne
star
5 25 0d 12:49:58 check     check check check   check check check check check check check check check   check   check check   check check check check check check check check check
3. Kde Máme ŠUPku?
star
5 31 0d 17:11:12 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
4. Komunikujeme Mobilnou Sieťou
star
5 31 1d 03:55:05 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
5. Beergeek
star
5 31 1d 03:56:53 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
6. Tranquilo, señor!
star
5 28 1d 06:59:37 check check check check check check check check check check check check check   check check   check check check check check check check check check   check check check check
7. 👀
star
5 30 1d 09:56:18 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
8. KM(d)S
star
5 31 1d 10:35:22 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
9. Čučoriedie
star
5 31 1d 13:22:43 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
10. Schiffrikon SZ
star
5 30 1d 14:13:53 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
11. Hakuna Matata
star
5 31 1d 14:24:41 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
12. Babysitterz
star
5 28 1d 14:27:58 check check check check check check   check   check check check check check check check check check   check check check check check check check check check check check check
13. ä
star
5 27 2d 06:17:55 check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check redo check check check check check check check help_outline help_outline check check check
14. Superhrušky
star
5 28 2d 09:39:12 check check check check check check check check check check check check check check check check   check redo check check check check check check check   check check check check
15. Nezmyselné Zvieratká
star
5 30 2d 16:58:25 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
16. Degen a spol
star
5 29 3d 06:53:53 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check help_outline check check check check check
17. Obrneni Savci
star
5 31 3d 10:40:15 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
18. Prepáčte, my sme hlúpi
star
5 27 3d 13:30:11 check check check check check check check check check check check check   check check check check check   check check check help_outline check check check   check check check check
19. Mind the Gap
star
5 28 3d 15:52:16 check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check help_outline check check check check
20. Spící Volové
star
5 28 4d 01:43:37 check check check check check check check check help_outline check check check check redo check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
21. Fčeličky
star
5 30 4d 04:23:00 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
22. Čím viac, tím viac
star
5 27 4d 04:43:27 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check redo redo redo check check
23. SíNuSoIdA
star
5 31 4d 12:24:52 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
24. voy-a-ger
star
5 22 4d 13:15:38 check     check check check   check   check check check check     check check check   check check check check check check   check check   check check
25. Sme rodina - Šalát vagyunk
star
5 31 4d 15:16:34 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
26. TTvo
star
5 31 5d 08:06:36 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
27. Létající koberec
star
5 30 5d 08:09:17 check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check check check check check check check
28. Párty u Niky
star
5 29 5d 12:54:56 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check help_outline check check check check check check check check
29. Error37
star
5 30 5d 18:01:49 check check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check check check check check check check check check check check check
30. TrePe tím
star
5 31 6d 00:26:40 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
31. scientISTusčňákem
star
5 30 6d 09:17:43 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
32. machri po zaruke
star
5 30 6d 13:34:27 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo check check check check check
33. Leňochody
star
5 31 6d 15:55:28 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
34. F21
star
5 31 7d 00:26:09 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
35. Pani Myš
star
5 29 7d 03:13:49 check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo help_outline check check check check check check check check check check check
36. Akurát načas
star
5 28 7d 04:56:58 check check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check check check help_outline check check check   check check check check
37. sifrovacka-f4
star
5 27 7d 10:57:37 check check check check check check help_outline check help_outline check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check redo check check
38. SA NeČeŠ
star
5 31 7d 13:33:56 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check
39. Pizza Láska
star
5 28 7d 14:09:52 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check help_outline check check help_outline check check check check check
40. Chským chčím
star
5 30 7d 17:04:33 check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check check check check check
41. Dujour a spol.
star
5 30 8d 00:52:54 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check
42. Korytnačonohí
star
5 30 8d 03:01:10 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check
43. Štvrťžblnk
star
5 30 8d 03:11:50 check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check check check check check check check check check check check check check
44. Notorická Veverka
star
5 29 8d 06:32:31 check check check check check check check check check check check check check redo check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
45. Kočaklizma
star
5 30 8d 07:03:27 check check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check check check check check check check check check check check check
46. Proletíme se mapou
star
5 28 8d 08:32:38 check check help_outline check check check check check check check check check check help_outline check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
47. Trosecnici
star
5 28 8d 08:39:55 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check help_outline check check check lock_outline
48. Dúhové poníky
star
5 29 8d 10:53:34 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check
49. Eeek!
5 30 4d 09:17:25 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check lock_outline
50. Ja mám certifikát!
5 30 5d 01:44:56 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check lock_outline
51. Paranormal passivity
5 29 2d 17:10:14 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo check check check lock_outline
52. Celkom nám to ide, ale aj tak sme pomalí
5 29 3d 03:19:50 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check check check check check check lock_outline
53. MALMAKALLAX
5 29 5d 04:11:39 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check lock_outline
54. Absinthenti
5 29 8d 10:23:12 check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check lock_outline
55. Kanonický divisor
5 28 8d 08:42:09 check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check lock_outline
56. Brouk v hlavě
5 27 6d 08:04:41 check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check help_outline help_outline check check check check check check check check check check lock_outline
57. Zojalajka
5 26 6d 08:54:28 check check check check check check check check check check check check check check check check   check redo redo check check redo check check check check check check check lock_outline
58. ÄDELSTEN, Drvič na korenie
5 26 8d 09:59:47 check check check check check check   check check check check check redo redo check check check check check check check check check check check check check check redo check lock_outline
59. Pod klobúkom
5 26 8d 10:51:13 check check check check check check check check check check check check   check check check check check check   check check redo check check check redo check check check lock_outline
60. mem
5 26 8d 11:39:37 check check check check check check check check check check check check redo check check check check check help_outline check check check check check check check redo redo check check lock_outline
61. Rodičia v núdzi
5 25 8d 10:29:15 check check check check check check check check redo check check check redo redo check check check check   help_outline check check check check check check check check check check lock_outline
62. surikaty
5 25 8d 11:37:12 check check check check check check check check check check check check check redo check check check check redo redo check check redo check check check check redo check check lock_outline
63. Tweety neni kura
5 23 8d 03:44:50 check check check check check check check check check help_outline check check help_outline redo check check check check help_outline   check check check check help_outline check redo check check check lock_outline
64. CATastrophe
5 23 8d 08:19:38 check check check check check check check check check check check check   check   check check check redo help_outline check redo check check check redo check redo check check lock_outline
65. Vlhká jáma
4 29 3d 15:44:41 check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check lock_outline
66. Borci v uvozovkách
4 29 8d 08:19:45 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check lock_outline
67. Freezy Bee
4 28 8d 11:43:17 check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo check check check check help_outline check check check check check check lock_outline
68. dušou blondínky
4 27 3d 10:24:37 check check check check check check check check check check check check check redo check check check help_outline   check check check check check check check check check check check lock_outline
69. Tykadla
4 27 4d 00:28:35 check check check check check check check check check check check check check redo check check check help_outline help_outline check check check check check check check check check check check lock_outline
70. Tusamy
4 27 7d 02:38:42 check check check check check check check check check check check check redo redo check check check check check check check check check check check check check check check help_outline lock_outline
71. Mezinárodní expres
4 27 8d 11:49:25 check check check check check check check check check check check check check redo check check check help_outline check check check check check check redo check check check check check lock_outline
72. Trojgeneračné lamy
4 27 8d 11:50:12 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check redo check check redo check check check check check check help_outline lock_outline
73. Stromy štyrmi
4 26 2d 12:33:16 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check help_outline check check check help_outline help_outline lock_outline
74. Nevyskúšaš, nevieš
4 26 8d 10:00:59 check check check check check check help_outline check check check check check check help_outline check check check help_outline check check check help_outline check check check check check check check check lock_outline
75. Hrunograbná Bufda
4 25 2d 03:46:17 check check check check check check check check   check check check     check check check check check check check check check check check check check   check help_outline lock_outline
76. Viki & BiGtches
4 25 3d 11:59:03 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check   check check check check   check check check   help_outline lock_outline
77. Tím Y
4 25 6d 05:18:07 check check check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check redo help_outline help_outline check check   lock_outline
78. Opatrovníci škôlkara
4 25 7d 06:41:39 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check check check help_outline redo help_outline help_outline lock_outline
79. Kerberos
4 23 8d 11:24:17 check check check check check check help_outline check check check check check check check check check check check redo redo check check check check help_outline check redo check help_outline help_outline lock_outline
80. siry bez sira
4 21 8d 11:06:12 check check check check check check   check check check check check redo redo check check redo check check redo redo check redo check redo check check check check help_outline lock_outline
81. Hmm
4 21 8d 11:47:03 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check redo check check     check redo check redo redo check check check help_outline lock_outline
82. Kvalitné kafíčko
4 18 8d 11:53:34 check check check check check check check check check check check check check redo   check   check redo redo check check   check       help_outline   lock_outline lock_outline
83. Zadek nenakrájíš!
3 26 8d 02:33:53 check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check check check check check check help_outline check help_outline lock_outline
84. RebarBORA
3 25 4d 06:15:12 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check help_outline check check help_outline help_outline check check check check check help_outline lock_outline
85. Popocatepetl
3 25 8d 06:03:15 check check check check check check check check check check check check check redo check check check help_outline   check check check check check check check check check redo help_outline lock_outline
86. Mocipáni
3 24 6d 06:16:30 check check check check check check redo check   check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check redo redo check help_outline lock_outline
87. MaPe
3 24 7d 01:18:34 check check check check check check   check check check check check check redo check check check help_outline check check check check redo check check redo check check check help_outline lock_outline
88. Ako sa vola tento tim?
3 24 7d 09:11:08 check check check check check check check check   check check check check help_outline redo check check help_outline check check check check redo check check check check check check help_outline lock_outline
89. !.+?
3 23 5d 22:41:41 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check help_outline check check check help_outline help_outline check help_outline check check help_outline help_outline lock_outline
90. Haluškin tím
3 23 8d 07:30:18 check check check check check check help_outline check check check check check check redo check check check help_outline help_outline   check check check check check check check check redo help_outline lock_outline
91. ČSFR
3 23 8d 11:54:25 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check help_outline redo check check check check check help_outline check help_outline check check help_outline lock_outline
92. KON
3 22 6d 01:01:38 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check check check check check     help_outline   check   check   lock_outline lock_outline
93. Rodicia v akcii
3 22 8d 08:45:07 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check redo help_outline check check check     check check redo check check redo help_outline lock_outline
94. Zebra řez
3 21 8d 10:49:03 check   check check check check help_outline check check check check check check help_outline check redo check check redo check check check check help_outline check check check help_outline help_outline help_outline lock_outline
95. Zdeduko
3 20 5d 21:38:51 check check check check check check check check check check check check     check check check check redo help_outline check check redo help_outline redo help_outline check help_outline check   lock_outline
96. Logopedistan
3 20 6d 12:42:36 check check check check check check check check check check check check check redo check check check help_outline help_outline redo check check help_outline check check     help_outline   lock_outline lock_outline
97. Haribo
3 20 7d 04:07:15 check check check check check check help_outline check check check check check   redo check check redo help_outline check   check check help_outline check   check check   check help_outline lock_outline
98. Slnieckari
3 19 8d 05:21:45 check check check check check check check check check check check check redo check check check check check check   help_outline check redo             lock_outline lock_outline
99. Gravitácia spôsobuje autizmus
3 17 8d 05:26:33 check check redo check check check check check check check check check help_outline redo check check redo check   help_outline   check   lock_outline   check   check   lock_outline lock_outline
100. Kočky
3 12 8d 11:50:29 check check redo check check check check check   redo check check           lock_outline redo check check redo redo check           lock_outline lock_outline
101. K1Z
2 24 6d 14:17:23 check check check check check check check check check check check check check redo help_outline check check help_outline check help_outline check check check help_outline check check check check check help_outline lock_outline
102. Přechodníci
2 24 8d 05:11:44 check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check check help_outline help_outline check check check help_outline help_outline lock_outline
103. Sufix
2 23 4d 10:02:37 check check check check check check   check check check check check check help_outline check check check help_outline help_outline check check check check help_outline check check   check check help_outline lock_outline
104. Sloníky
2 22 7d 05:11:33 check check check check check check check check   check check check check check check check   help_outline redo check check check redo help_outline check check check check help_outline help_outline lock_outline
105. Kameni
2 22 8d 07:29:44 check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check   check check help_outline     check   check   lock_outline lock_outline
106. Vysávače Brno
2 21 6d 07:38:34 check check check check check check check check check check check check check check check check check help_outline check check help_outline check help_outline help_outline check         lock_outline lock_outline
107. Mačkopes
2 21 6d 15:44:19 check check check check check check check check check   check check check redo check check check help_outline redo check check check redo help_outline check help_outline check check help_outline help_outline lock_outline
108. paranoja
2 21 7d 13:02:58 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check   check help_outline help_outline check help_outline lock_outline check check check check help_outline   lock_outline
109. Multivitamin
2 20 7d 17:33:36 check check check check check check redo check check check check check   redo check check check help_outline check redo   check check help_outline help_outline redo check check check help_outline lock_outline
110. Ale sme junač mazaná
2 20 7d 23:47:14 check check redo check check check check check check check check check     check check check help_outline help_outline redo check check help_outline help_outline check   check check check help_outline lock_outline
111. HĽa
2 20 8d 07:07:58 check check check check check check check check check check check check   check check check     check   check check check     check       lock_outline lock_outline
112. Na výlete
2 20 8d 11:16:15 check check check check check check check check check check check check check redo help_outline check check help_outline help_outline redo check check redo help_outline   check   check check   lock_outline
113. Plyšový Radiátor
2 19 6d 02:05:54 check   check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check   help_outline check check check check help_outline   check   help_outline help_outline lock_outline lock_outline
114. Nozdormu
2 18 5d 22:51:36 check check check check check check   check check check check check check check   check         check check check           check lock_outline lock_outline
115. Lamzila
2 18 6d 02:06:51 check check check check check check check check check   check check check   check check help_outline help_outline   check check help_outline check help_outline check help_outline   help_outline help_outline lock_outline lock_outline
116. Páni šutrov
2 18 8d 11:15:24 check check check check check check check check check check check check help_outline check check check check help_outline help_outline   check help_outline help_outline lock_outline help_outline   help_outline help_outline check lock_outline lock_outline
117. Nevídaní Akademikové
2 16 8d 06:36:33 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check help_outline help_outline help_outline help_outline check help_outline lock_outline   help_outline help_outline     lock_outline lock_outline
118. Slovenská predvoľba
2 16 8d 10:15:21 check check check check check check check check check check check check help_outline check help_outline check check help_outline help_outline help_outline help_outline check help_outline lock_outline           lock_outline lock_outline
119. Bad Attitude
2 16 8d 10:29:50 check   help_outline check check check   check check check check check check     redo check help_outline   redo check check check help_outline redo check   check   help_outline lock_outline
120. Lentilky
2 15 5d 06:11:44 check   help_outline check check check check check check help_outline check check check   check check help_outline help_outline   check   check check   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
121. Nuda v Blave
2 15 6d 04:53:27 check check check check check check check check check check check check       check help_outline lock_outline help_outline check check   help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
122. Včíl skačem
2 15 8d 09:40:57 check check check check check check redo check redo check check check help_outline help_outline check check check   help_outline   help_outline check help_outline lock_outline   help_outline check help_outline   lock_outline lock_outline
123. Supralinoleárny kondenzát svetla
2 14 6d 15:05:51 check check help_outline check check check check check check check check check help_outline help_outline check check check help_outline     help_outline help_outline help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
124. 8poschodi
2 14 8d 00:49:52 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline help_outline check help_outline lock_outline   help_outline check help_outline   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
125. Kavární introverti
2 14 8d 07:01:48 check check redo   check check redo check check redo check check check redo check check check help_outline check   check     lock_outline           lock_outline lock_outline
126. Vrakunski diabli
2 14 8d 11:38:39 check check check check check check redo check redo check check check redo redo check check check   check redo     redo             lock_outline lock_outline
127. Team Ja
2 14 8d 11:47:12 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline help_outline check check lock_outline help_outline help_outline help_outline help_outline help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
128. obludná brokolica a iná neresť
2 13 5d 09:16:09 check check check check check check check check check check check check help_outline help_outline redo check redo help_outline help_outline help_outline help_outline help_outline help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
129. Režim spánku
2 13 8d 09:14:49 check   check   check check   check check check check check check redo check check check help_outline   redo redo redo   help_outline           lock_outline lock_outline
130. Drittvær
2 12 2d 13:52:25 check check check check check check check check check check check check           lock_outline           lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
131. Zebzy
2 11 7d 12:40:00 check check check check check check check redo redo check redo check help_outline redo redo check help_outline help_outline check         lock_outline           lock_outline lock_outline
132. múdry koník
2 11 8d 00:26:22 check redo redo check check check redo check redo check check check help_outline help_outline   check check lock_outline redo   check     lock_outline           lock_outline lock_outline
133. 1010011010
2 11 8d 10:43:44 check redo redo check check check redo check check check check check redo redo redo check check help_outline           lock_outline           lock_outline lock_outline
134. Tlupa Hlúpa!
2 10 5d 06:54:59 check   redo check check check redo check check check check check       check   lock_outline redo   redo redo redo help_outline         help_outline lock_outline lock_outline
135. Tekuté Jehličí
2 10 8d 11:58:49 check check check check check check redo check redo check redo check   help_outline check redo redo             lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
136. CI5
1 15 7d 09:36:57 check check check check check check check check help_outline check check help_outline check help_outline check check check help_outline help_outline   help_outline help_outline check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
137. Vladcovia strachu
1 14 7d 12:51:41 check check check check check check help_outline check check help_outline check help_outline help_outline help_outline check check check   help_outline help_outline help_outline check check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
138. Katastrof technik
1 11 5d 11:04:42 check     check check   check check check check check check   check     check lock_outline       help_outline   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
139. diamaNt
1 10 4d 13:01:24 check check check check check check help_outline check help_outline check check help_outline help_outline help_outline help_outline check help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
140. Honey Badgers
0 12 5d 13:08:18 check check help_outline check check help_outline   check check check check help_outline help_outline help_outline check check check   check redo   help_outline redo help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
141. pikachu
0 11 2d 14:08:40 check check   check check     check check check check   check   check check     redo redo help_outline   redo   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
142. Dieter's Ghetto Intelectuals
0 11 6d 04:09:31 check help_outline help_outline check check   check check check check check   check help_outline check   check help_outline           lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
143. Bilgym Squad
0 10 2d 12:08:45 check check help_outline check check     check   check check       check check check   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
144. Štyri horalky pre Snehulienku
0 10 4d 14:08:17 check check help_outline check check help_outline check check   check check help_outline help_outline help_outline redo check check             lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
145. ToJó(k)
0 9 5d 17:03:16 check check     check     check check check check   redo   check check redo           help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
146. znv
0 8 3d 14:46:30 check check help_outline check check help_outline help_outline check check check check             lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
147. Permutující permoníci
0 8 5d 11:28:09 check check   check check     check   check check   check         lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
148. 9%
0 8 7d 10:12:10 check check help_outline check check   redo check redo check check help_outline   help_outline help_outline check   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
149. Pán a Pani Kováčovci (+junior)
0 7 1d 03:22:27 check check   check check   help_outline check   check check             lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
150. Okoloidúci
0 7 3d 23:45:18 check redo redo check check help_outline redo check check check check help_outline help_outline help_outline redo   redo lock_outline           lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
151. Rolky
0 7 6d 10:54:49 check check check   check     check check   check             lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
152. Hen-team
0 6 1d 14:31:41 check check help_outline check check help_outline help_outline check help_outline help_outline check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
153. Thunderdogs
0 6 6d 06:54:04 check check help_outline check check help_outline help_outline check   check redo     help_outline help_outline   help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
154. Sedmicky
0 6 8d 09:49:57 check help_outline help_outline check check help_outline check check redo help_outline check help_outline help_outline help_outline help_outline help_outline help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
155. Roztopašná strúhanka
0 5 4d 09:25:17 check check help_outline   check     check   check help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
156. Vero
0 5 4d 13:09:52 check redo redo check check   help_outline check help_outline check help_outline lock_outline help_outline help_outline   help_outline help_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
157. TRIXBike
0 5 8d 10:51:54 check check     check   help_outline check   check   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
158. Team Avatar
0 4 1d 09:45:09 check check     check     check       lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
159. Danis
0 4 6d 13:54:16 check help_outline help_outline check check     check   redo   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
160. Dvamecítma
0 4 7d 00:38:23 check redo help_outline help_outline check     check     check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
161. Damy na urovni
0 3 1d 07:39:54 check check     check help_outline help_outline         lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
162. Bruh
0 2 1d 09:12:38 check help_outline     check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
163. Počkáj, už idém
0 2 1d 14:04:52 check help_outline help_outline redo check         help_outline   lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
164. Triumvirát
0 2 2d 07:51:41 check       check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
165. Žabožrúti
0 1 1d 07:13:00         check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
166. Zastôlkovci
0 1 1d 11:19:57         check lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline
167. Ferdo
0 1 3d 04:58:13 check help_outline       lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline lock_outline