Stojíte pred mramorovým oltárom.

Podľa rytín v jeho bočných doskách je tento oltár zasvätený celému panteónu šifrovačkových bohov. Ak sa niekedy ocitnete v skutočne bezvýchodiskovej situácii, môžete na tomto oltári raz za hru priniesť obetu a požiadať všetkých šifrovačkových bohov o pomoc.

Obeta a žiadosť sa prináša e-mailom na adresu <briezdenie@sifrovacka.sk> so subjektom Obeta.

Vyslyšaná žiadosť vás bude stáť desať mincí a niečo navyše. Ak v danej chvíli desať mincí nemáte, vaša žiadosť nebude vyslyšaná.

Žiadosť o pomoc musí obsahovať nasledovné veci:

  • Srdcervúcu prosbu.
  • Samotnú žiadosť o pomoc, obsahujúcu popis problémov, ktoré máte.
  • „Niečo navyše“ čo ste ochotní obetovať alebo spraviť, aby bohovia vašu žiadosť vyslyšali.

Bohovia vybavujú žiadosti o pomoc v poradí, v akom ich dostali, ale s nepredvídateľným zdržaním spôsobeným všeobecnou božskou zaneprázdnenosťou.