Tímom, ktoré úspešne dohrali hru, sa v inventári zjavila ultimátna šifrovacia pomôcka.

Prvý tím dostal iné video ako ostatné. Teraz už nižšie nájdete postupne obe tieto videá a následne krátky gratulačný text, ktorý si timy po dohratí mohli prečítať.

Gratulujeme! Podarilo sa vám úspešne dohrať šifrovaciu hru Brieždenie 2020.

Celkoví víťazi od nás dostanú aj jeden reálny exemplár ultimátnej šifrovacej pomôcky. Vás ostatných snáď pri srdci hreje aspoň dobrý pocit z vášho výkonu pri riešení hry.

Dúfame, že vás hra bavila, a budeme veľmi radi, ak si niekedy nájdete čas napísať nám do diskusii k šifrám, čo vás ako bavilo.

Až do celkového konca hry viete odovzdávať riešenia šifier a toto už nemá vplyv na vaše poradie v hre. Môžete si teda v pokoji dolúštiť šifry, ktoré vám doteraz odolali.